Çift Tartım Elektronik Yem Torbalama Kantarı

Çift Tartım Elektronik Yem Torbalama Kantarı
  • Tam PLC denetimli 
  • Paslanmaz çelik yük hücreleri ile hassas tartım ve uzun ömür 
  • Ağzı açık torbalama otomatik dolum 
  • Ayrı ayrı programlanabilen alt ve üst tolerans değerleri 
  • Otomatik çuval sallama mekaniği 
  • Torbalanacak ürünün cinsine göre ayrı tartım kefesi besleme sistemi 
  • İki hızlı motorla sürülen bantlı besleme 
  • Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre 13-22 ton/saat (50kg. torbalarda) arasında kapasite 
  • Tuş takımı ile kolay kalibrasyon 
  • Yüksekliği ayarlanabilen dikiş makinası sütunu