Anasayfa Kurumsal

FFIC Hakkında

FFIC Hakkında

FOOD AND FOOD INDUSTRY CLUSTER

(GIDA VE GIDA MAKİNELERİ KÜMELENMESİ)

Bölgesel ekonomiler; coğrafi yapıları, kültürel yapıları, tarihi geçmişleri, bölgede uygulanan yatırım politikaları gibi etkenlerle birbirlerinden farklı yapılar oluşturmuşlardır. Bu farklılaşmadan dolayı, bazı sanayi kolları bölgelerde daha ön plana çıkmıştır. Bölgelerin refah düzeylerinin yükselmesi; kendi sanayilerini ve bölgelerini iyi tanımalarına, sanayilerinin rekabetçi yönlerini geliştirmelerine bağlıdır. Bundan dolayı;  kümelenme stratejisi, günümüz ekonomik kalkınma politikalarının vazgeçilmez araçlarından biri hâline gelmiştir.

Bu bakış açışıyla Zile Ticaret ve Sanayi Odası (Zile TSO), 2015 yılının ikinci çeyreğinde bölgesel kümelenme alanındaki çalışmalarına başlamıştır.

Kümelenme çalışmaları sırasında; kaynakların taranması, firma ziyaretleri, paydaş toplantıları gibi detaylı bir süreçten geçilmiştir. Sektör temsilcilerinin mevcut durum ve ihtiyaçlarla ilgili geri bildirimleri, yapılan saptamaların net bir şekilde ortaya konulduğunun önemli bir göstergesi olmuştur. Bu durum; ileriye yönelik gerçekçi gelişim ve rekabet stratejilerinin oluşturulabilmesi için sağlam bir temel teşkil etmiştir.

Bu temele paralel olarak, sektörün küresel değişim ve gelişmeleri de göz önüne alınarak belirlenen kümelenme stratejileri ile sahip olunan sektörel bilgi ve birikim birleştirilerek, potansiyel ihracat fırsatlarını değerlendirip, rekabet gücünü artıracak yeni stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yapmış olduğu “2015 Yılı Tokat İli Ekonomik Analizi”nde yer alan bilgiler ışığında; yüzölçümünün %38’ini tarım arazilerinin oluşturduğu, narenciye haricinde ülkemizde yetiştirilebilen her çeşit meyve ve sebzenin yetiştirilebildiği şehirde; toplamda 82 çeşit üründe, yıllık ortalama 2 milyon 269 bin ton üretim yapılabilmektedir. Nüfusun %49,1’inin tarım sektöründe istihdam edildiği, toplam istihdamın ise %18’inin gıda sanayinde çalıştığı görülmüştür.

Tüm bu veriler birlikte değerlendirilip, uzun ve zahmetli bir çalışmanın sonucunda; Haziran 2015’te Zile Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde ilk tohum filizlenmiş ve “Zile Gıda ve Gıda Makineleri Kümesi” oluşumu tamamlanmıştır.

Kasım 2015’te ise 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığına yapılan “Zile Gıda ve Gıda Makineleri Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi” projesi kabul edilmiş; Zile Ticaret ve Sanayi Odasının UR-GE serüveni böyle başlamıştır.